Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00 ? 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 ? 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 ? 10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00 ? 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30? 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45 ? 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 ? 12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35? 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

13:15? 13:25

10΄

Διάλειμμα

13:25 -14:00

35΄

7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού   προγράμματος)

14:00 ? 14:05

Διάλειμμα ? Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού   προγράμματος

14:05 ? 14:40

35΄

Φαγητό- χαλάρωση

14:40 ? 14:50

10΄

Διάλειμμα

14:50 ? 15:30

40΄

8η διδακτική ώρα

15:30 ? 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40 ? 16:15

35΄

9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)