Ποιό χρώμα σας αρέσει;
 
Αρχική σελίδα Υποδομή Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Γενικές πληροφορίες για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

 


Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που οφείλει την ύπαρξή της στη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται όλες οι εκδηλώσεις - εθνικές γιορτές του σχολείου.